Subsubsubkontrabasblockflöjt

Subsubsubkontrabasblockflöjt är en variant av blockflöjt och det lägsta instrumenten i familjen. Den kallas också oktosubkontrabasblockflöjt. Den är stämd en kvart under subsubkontrabasblockflöjten (oktokontrabasblockflöjten) som är näst lägst. Subsubsubkontrabasblockflöjten är ett av världens mest sällsynta musikinstrument och det finns bara en tillverkare – Hogenhuis flöjter i Holland. Flöjten på bilden påminner mer om en tvärflöjt men med ett “fipple-munstycke” benämns det som blockflöjt.

För att åstadkomma så pass låga toner som subsubsubkontrabasblockflöjten gör krävs ett rör på över fem meter. En subsubsubkontrabasblockflöjt kostar över 30000kr att köpa.

Omfång:

C1-d (vad innebär detta?)

Detta är det teoretiska omfånget. Världens enda tillverkare av subsubkontrabasblockflöjter har emellertid utökat omfånget på sin produkt till över tre oktaver!