Symfoniorkestern

Symfoniorkestern är ett intressant ämne som inte har behandlats här på Musikinstrument innan den här artikelns publicering. Många har frågor angående symfoniorkestern, exempelvis:

1. Vilka instrument ingår i symfoniorkestern?

2. Var är dessa instrument placerade?

Symfoniorkestern har genomgått många förändringar genom åren. Först under klassicismen (då kompositörer som Haydn och Mozart var verksamma) började instrumentuppsättningen på allvar likna den vi har idag. Det fanns dock vissa skillnader; exempelvis så bildade förstafioler och andrafioler den innersta bågen av instrument (förstafiol till vänster om dirigenten, andrafiol till höger) och en cembalo (som senare skulle bli ett piano) var placerat i mitten vid dirigenten. Ofta tog dirigenten själv hand om cembalo-ackompanjemanget, som brukade förekomma i recitativ – en sorts klassisk talsång där orkestern oftast är tyst. Idag så befolkar istället bägge fiolerna den främre vänstra delen av symfoniorkestern (med förstafiol närmast publiken, och andrafiol alldeles innanför). Om piano används hamnar det ofta bakom orkestern snarare än framför.

Nedan bjuder Musikinstrument på en liten skiss över hur symfoniorkestern ser ut idag! Varje instrument i symfoniorkestern har sin egen instrumentartikel på sidan. Det är till dessa som länkarna nedan leder!

Symfoniorkestern – en skiss

Symfoniorkestern


1. Förstafiol – Den lilla fiolen tar plats längst fram och längst ut till vänster. En vital del av symfoniorkestern, givetvis.

2. Andrafiol – En symfoniorkester har ofta en så stor uppsättning fioler att man gör en uppdelning mellan första- och andrafiol. Andrafiolerna hamnar alldeles innanför förstafiolerna i orkestern.

3. HarpaDen himmelska harpan, som hamnar i bakre raden, standardiserades i symfoniorkestern under 1800-talet.

4. Trummor – I den klassiska orkestern kan man räkna med dundrande bastrummor och virvlande virveltrummor. Hit hör membranofonerna (läs mer under avsnittet om slagverk).

5. Övrigt slagverk – Hit räknas de flesta idiofonerna som man stöter på i symfoniorkestern. Vi talar om instrument som de majestätiska pukorna, de starka cymbalerna, och xylofonerna. Passa på att läsa mer om dessa!

6. Valthorn – Trots sin majestätiska ton och figur så är det läckra valthornet ett av de klenare bleckblåsinstrumenten rent volymmässigt. Ett forte från ett valthorn låter bara hälften så starkt än när det kommer från exempelvis än trumpet. Därför finns det ofta fler valthorn än trumpeter och tromboner.

7. Trumpet – Den mångsidiga tillika dominanta lilla trumpeten är förstås placerad mitt i den mittersta smeten!

8. Trombon + tuba – De djupare bleckblåsinstrumenten får dela på ett utrymme ungefär lika stort som valthornets. Tromboner (klicka och läs mer) och tubor (klicka och läs mer) återfinns i de flesta störra orkestrar, men mindre symfoniorkestrar som sinfoniettor saknar ofta båda instrumenten.

9. Klarinett – Det här eleganta instrumentet blev populärt under klassicismen, mycket tack vare Mozart (även om han inte var allra först). Läs mer här.

10. Fagott – Orkesterns clown tar som lägsta träblåsinstrument plats bredvid klarinetten och bakom oboen. Mer fakta om fagotten.

11. Flöjt – De små sjungande tvärflöjterna – de högsta träblåsinstrumenten i symfoniorkstern – befolkar utrymmet till vänster bakom violorna.

12. Oboe – Den lilla oboen är stämtonstagare i symfoniorkestern. Alla som har varit på konsert med symfoniorkester vet att de inledningsvis spelar runt lite hur som helst för att se till så att allt låter bra. Därpå hör man först en ensam ton från oboen, som sedan hela symfoniorkestern stämmer in i!

13. Viola – En viola (klicka för att lära dig mer) ligger i tonhöjd någonstans emellan cellon och fiolen, och har över huvud taget ett mycket bekvämt mellanläge. Den fyller oändligt viktiga funktioner i symfoniorkestern, varför det är förståeligt att man någon gång under årets lopp kom på att de ska vara tillsammans i mitten av orkestern, och inte längst ut på både höger och vänster sida (detta var fallet på Mozarts tid!)

14. Kontrabas – Längst ut och längst fram till höger hittar vi det djupaste stråkinstrumentet – den stränga kontrabasen.

15. Cello – Ett mångsidigt instrument som både dubblerar kontrabasens bastoner, och som samtidigt ofta får egna spännande solon och slingor. Lär dig mer om cellon här.

16. Piano – Som många har sett så ingår inte pianot alltid i symfoniorkestern, men när det gör det är det vanligen placerat strax bakom harpan.

Vill man ha en litet mer detaljerad bild över symfoniorkestern, så är den här utmärkt. Här är dock valthornen placerade lite annorlunda om man jämför med skissen här på Musikinstrument. Naturligtvis förekommer vissa oregelbundenheter då och då – man måste exempelvis alltid anpassa sig efter hur en lokal ser ut!

Artikel publicerad den 6 september 2011.

Gå tillbaka till Ensembler: en guide till olika instrumentgrupper.