Tenorblockflöjt

Tenorblockflöjt är en variant av blockflöjt . Den är stämd en kvart under altblockflöjten och en kvint över basblockflöjten. Tenorblockflöjten är känd för sin fylliga klang.

Omfång:

c1–d3 (vad innebär detta?)