Tvärflöjt

Den otroligt välklingande tvärflöjten – som vanligtvis refereras till som endast “flöjt”, utgör ofta orkesterns allra översta blåsstämma (piccolaflöjten är en variant på tvärflöjt). Tvärflöjt-stämman får därför inte sällan ta hand om solopartier då den med sin höga frekvens utan vidare kan höras genom en hel orkester. Det här är den allra första instrumentartikeln på sidan, och den bjuder på utförlig information om tvärflöjten. Få reda på hur den spelas, exakt vad den har för tonomfång, vad den har för historia, och se på ett musikklipp där den används väl. Lite bra information om var man kan köpa tvärflöjt erbjuds också.

Intressad av att köpa detta instrument? Kolla in ett stycke med tips om detta längre ner!

Tvärflöjt

Hur fungerar den?

Dagens tvärflöjt är, olikt äldre varianter, oftast tillverkade av metall. Luften i en tvärflöjt sätts i rörelse genom att musikern blåser över kanten på munstycket. Vibrationen uppkommer därefter när luften slår emot en skarp kant. Om man tittar på bilden till höger så ser man att munstycket innehåller en munplatta med ett anblåsningshål där flöjtisten blåser. I mellanstycket ges utrymme för tvärflöjtens klaffmekanik, som används vid tonjustering. Även fotstycket har en del mekanik.

Omfång:

c1–c4 (vad innebär detta?)
Den vanliga tvärflöjtens tonomfång är imponerande och vissa musiker kan åstadkomma toner till och med högre än fyrstrukna C. Vi talar alltså om ett omfång motsvarande >3 oktaver! Även altflöjt och basflöjt finns, vilka är en kvart respektive en oktav lägre. Detta omfång är både det skrivna och det faktiska omfånget.

Historia i korthet

Materialet som användes för tillverkling av flöjter tidigare i historien var antingen buxbom eller elfenben. Den moderna tvärflöjtens klaffmekanik fanns inte innan 1800-talet, men redan under 1600-talet infördes den så kallade Eb-klaffen och sedermera också, för intonationens skull – en D#-klaff. Innan dess bestod flöjten bara av hål som täcktes över av musikern för att justera tonhöjd. Från slutet av 1700-talet och Wienklassicismen är tvärflöjten det dominerande flöjtinstrumentet i symfoniorkestern. Tidigare var också varianter av blockflöjten (läs mer) vanliga. Dagens tvärflöjt är starkt baserad på en modell utvecklad under just 1800-talet. Mer historia kan du läsa under fördjupningsdelen!

Musiktips


Ett mycket bra sätt att avnjuta flöjtmusik är att lyssna till stycken skrivna för flöjtkvartett. En flöjtkvartett består vanligen av tvärflöjt, fiol, viola och cello, där flöjten ges mest utrymme att glänsa. Mozart komponerade ett antal sådan – ett praktexempel hittar du här.

Köpa tvärflöjt?

Sugen på att handla tvärflöjt? Har samlat ett par länkar som kan komma till användning för dig som vill köpa flöjt.

Blocket – begagnade flöjter till salu!

Thomann tvärflöjter – klaffar med öppna hål

Thomann tvärflöjter – täckta klaffar

Thomann tvärflöjter – alt och bas

Fördjupning

Tvärflöjt i den tidiga orkestern: Man tror att tvärflöjten användes för första gången i orkestern år 1681, då i en av Lullys baletter för det franska hovet. 10 år senare fick den bli en del av det franska kungliga kapellbandet. Sedan blev den successivt under början av 1700-talet en allt viktigare del i orkestern, och när barocken började närma sig till slut fanns det få större orkestrar utan tvärflöjt. Första gången någon skrev ett solostycke för tvärflöjt var år 1702, då Michel de la Barre (också fransman) skrev stycket Pièces pour la flûte traversière avec la basse-continue. Det var dock när de allra största började skriva för tvärflöjt, som den fick sitt slutgiltiga erkännande. Bach skrev specifikt för “flauto traverso” första gången år 1717, efter att ha börjat begripa dess storhet (tidigare hade han föredragit blockflöjten). Händel slog ett ordentligt slag för tvärflöjt år 1930 då han skrev 12 sonater för tvärflöjt, violin eller oboe med generalbas (basso continuo). I slutet av 1700-talet, under Mozarts storhetsperiod, hade tvärflöjten helt och hållet säkrat sin plats i orkestern, och blockflöjten hade gjort sitt.

Nämnvärda tvärflöjtister: Bland berömda tvärflöjtister genom åren bör musiker som Charles Nicholson, James Galway, Harvey Solberger, William Kincaid och Severino Gazzelloni nämnas. Får du chansen att lyssna till exempelvis Galway ska du definitivt ta den!

Tvärflöjt: noter. Noter till tvärflöjt kan du bland annat hitta här på 8notes, som har över 2000 gratis noter för instrumentet. Andra ställen där du kan hitta tvärflöjt-noter inkluderar Musicnotes.com, som även om de inte har samma imponerande gratisutbud, har riktigt billiga noter av bra kvalitet.

Visste du att?: Den tyske flöjtisten och tonsättaren Theobald Böhm tyckte alltid bäst om altflöjten, på grund av dess fylliga klang och sånglika klangfärg. Altflöjt har använts av många kompositörer därefter, och bland klassiska verk som inkluderar altflöjt är Stravinskijs “Våroffer” och Holsts “Planeterna” bland de mest nämnvärda.

Detta är instrumentartikel nummer 1Musik-instrument.se (publicerad 22 juli 2009).

Kanske panflöjten eller piccolaflöjten intresserar dig också?

Gå tillbaka till Blåsinstrument på faktasidan Musik-instrument.se.